AKP’den TSK’ya Yeni Kısıtlama Teklifi: Emekli Komutanlara Medya Öncesi Bildirim Şartı

AKP, TSK ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle, emekli komutanların medyaya açıklama yapmadan önce ilgili komutanlıklara bilgi vermesi şartı getiriliyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Burada farklı bilgiler ışığında Silahlı Kuvvetler’e, MSB’ye bir töhmet, farklı bir algı oluşmaması amaçlanmaktadır” dedi. Teklifle ayrıca, Yüksek Askeri Şura kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personelin emekli aylığı bağlanması da sağlanıyor.

AKP TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli komutanların televizyon kanallarına çıkarak demeç vermeden önce ilgili komutanlıklara bilgi vermesi konusunun da bu 60 maddelik teklifte düzenleneceğini açıkladı. Güler, “Burada farklı bilgiler ışığında Silahlı Kuvvetler’e, MSB’ye bir töhmet, farklı bir algı oluşmaması amaçlanmaktadır” dedi.

AKP, Türk Silahlı Huvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni bugün TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, toplam 60 maddelik kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

“MSB’NİN ELDE ETTİĞİ DİĞER ÖZEL GELİRLERİN DE CUMHURBAŞKANI KARARIYLA KULLANILABİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇERİYOR”

“Bu teklifimiz ile Milli Savunma Bakanlığı’nın kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşmenin fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların neler olduğunun kanunla düzenlenmesini içermektedir. Ayrıca askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunda belirlenmesi hedeflenmektedir. Harita Genel Müdürlüğü mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe, özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edilebilmesiyle Milli Savunma Bakanlığınca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanımızın kararıyla kullanılabilmesine yönelik de düzenlemeler içermektedir.

“ALINAN CEZALARIN MAHKEMELERCE DENETLENEBİLMESİNİN DE YOLU AÇILIYOR”

Ayrıca uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam, disiplin cezalarının ilişik kesme işlemini esas teşkil etmesi durumlarında alınan cezaların mahkemelerce denetlenebilmesinin de yolu açılmaktadır. Riskli ve güç şartlarda görev yapan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere ödenen aylıklarla ilgili de yeni düzenlemeler getirilmektedir. 221 sayılı Amme hükmü şahısları yada müesseseleri tarafından fiilen amme hizmetlerine tahsis edilmiş bulunan gayrimenkuller hakkında kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptali nedeniyle bu hususta oluşan boşluğun da yeniden düzenlemeyle beraber doldurulması hedeflenmektedir.

“ASKERİ SUÇLARDA SORUŞTURMA İZNİ VERMEYE YETKİLİ MERCİLERİN BELİRLENMESİNDE SON RÜTBELERİ VE GÖREVLERİNİN ESAS ALINMASI DÜZENLENECEK”

Diğer yandan Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması, seferberlik tatbikatı ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi norm ve hesabında çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususları da bu kanun teklifimizde yer almaktadır.

“Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personele emekli aylığı bağlanması da yeniden düzenlenecek”

Teklifimizle, Anayasa Mahkemesi’nin yakın zamanda vermiş olduğu iptal kararları kapsamında bu maddelerin yeniden düzenlenmesi ve bundan sonra da yeni bir iptalle karşılaşmaması için de bu kanunlarımız yeniden detaylı bir şekilde hazırlanmıştır. Yüksek Askeri Şura kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personelin emekli aylığı bağlanması da yeniden düzenlenmiş ve teklif haline getirilmiştir. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığımızın teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler kapsamında uyum düzenlemeleri de bu kanun teklifimizde yer almaktadır.

Bugün Meclis Başkanlığı’na sunduğumuz teklifimizin önümüzdeki hafta öncelikle Milli Savunma Komisyonu’nda ve gerekli çalışma tamamlandıktan sonraki dönemde de önümüzdeki haftalarda Genel Kurul çalışmalarını planlıyoruz.”

Güler, ardından gazetecilerin teklife ilişkin sorularına yanıt verdi. Emekli komutanların televizyon kanallarında demeç vermelerine yönelik bir düzenleme olup olmadığına Gürer, şu yanıtı verdi:

“EMEKLİ KOMUTANLARIN YAYINLARA ÇIKMADAN ÖNCE BİLGİ VERİLMESİ DÜZENLENİYOR”

“Türk Silahlı Kuvvetleri kendi iç işleyişi ve hiyerarşik disiplini içerisinde bu tür programlar öncesinde, zaten mevzuatta var, ilgili komutanlığına bilgi verilmesi hususunda bir düzenleme yer alıyor. İzin ve diğer yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok.”

“MSB’YE BİR TÖHMET, FARKLI BİR ALGI OLUŞMAMASI AMAÇLANMAKTADIR”

Demeç verme konusunda emekli ve aktif çalışan arasında bir ayrım olup olmadığını belirten Güler, “Aktif çalışanın zaten izin almaksızın konuşamaz. Emeklilerle ilgili bir şeydir, bilgi verilmesi amaçlıdır. Burada farklı bilgiler ışığında Silahlı Kuvvetlere, MSB’ye bir töhmet, farklı bir algı oluşmaması amaçlanmaktadır” dedi.

Onay alınmadan konuşanlara yönelik bir yaptırım olup olmayacağı ya da bunun nasıl olacağına dair de Güler şunları söyledi:

“EMEKLİ OLMUŞ BİRİSİNİN DE DİKKATLİ OLMASI HATIRLATILACAK”

“İkincil düzenlemeleri olacak. Yaptırım gelmedi. Bilgi amaçlı olduğu için nihai evrede izin müessesesi yok. Ama bilginin de içeriğinin doğru, gerçekçi ve kurumlarımızın farklı algılanmasına sebebiyet verecek veya istihbari noktada… Çünkü Silahlı Kuvvetler’in yapmış olduğu faaliyet çok özel alanlarda, mahremiyeti olan özel stratejik nitelikleri olan birçok çalışma yapılıyor. Bunların birebir paylaşılması, kamuoyunda deklare edilmesi, olmayan bilgilerin varmış gibi gösterilmesi bu kurumdan emekli olmuş birisinin de dikkatli olması gerektiği hususu hatırlatılacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir